Thursday, May 26, 2016

Gul Ledtråd 3

Inte uppe och inte nere. Ibland det ena, ibland det andra. Tar dig än hit och än dit.

 Från maten till köket, kräver nyckel.